jasper restaurant
Jasper > Restaurants > Japanese


Japanese


Denjiro
Sushi bar, Karaoke, zashiki booths, sukiyaki, sashimi, teriyaki, tempura, shabu-shabu.
410 Connaught Dr
780 852 3780
Jasper Restaurants
© 2008 JasperAlberta.mobi